اخبار صنعتی

آیا می توان اسپری الکل را ضد عفونی کرد؟

2020-08-19

اسپری الکلerمی توان در خانه اسپری و ضد عفونی کرد ، اما هنگام استفاده از آن نیز باید توجه داشته باشید. شما باید 75٪ الکل را به جای سایر درجه ها یا الکل های صنعتی دیگر انتخاب کنید. از آنجا که الکل موجود در الکل صنعتی خیلی خالص نیست و همچنین حاوی ناخالصی های خاص و مواد سمی مانند متانول است. علاوه بر این ، لازم به ذکر است که الکل هنگام استفاده از آن قابل اشتعال است. بسیاری از حوادث آتش سوزی ناشی از استفاده از الکل برای ضد عفونی وجود داشته است ، بنابراین سعی کنید از تماس با منابع آتش نشوید. در عین حال ، هنگام ذخیره سازی باید به آن توجه کنید. آن را در مکانی تاریک ، مهر و موم شده و خنک نگه دارید تا از فرار شدن آن جلوگیری شود. برای جلوگیری از حوادث غیرضروری باید در مکانی دور از دسترس کودکان قرار گیرد.

اسپری الکل

تلفن
E-پست الکترونیکی